Sådan tester vi - vaskemaskiner

logo

Testfaktas test udføres af uafhængige og specialiserede test- og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienetværk, f.eks. SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbHi Hartmannsdorf, Tyskland. Testene fokuserer på vaskemaskinernes evne til at vaske, skylle og centrifugere, brugervenlighed og energieffektivitet. Formålet med testene er at fremhæve produkter med gode egenskaber og hjælpe producenter og forhandlere med at udvikle deres tilbud til forbrugeren.

 

Published: 9 jun, 2023

Laboratorietestene af vaskemaskiner er baseret på officielle krav og retningslinjer (EN 60456) og dækker hovedaspekterne af rengøringseffektivitet, skylleeffektivitet, centrifugeringseffektivitet, energi- og vandforbrug, brugervenlighed og designkvalitet og sikkerhed. Alle ydelsestest udføres mod en standard referencemaskine med gennemgående god ydelse. Afvigelser fra referencemaskinen danner grundlag for vurdering og vurdering af vaskemaskinens ydeevne.

LABORATORIETEST

1. Funktioner og specifikationer
Laboratoriet gennemgår først vaskemaskinens dokumentation og noterer maskinens funktioner og andre relevante fakta.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

2. Rengøringseffektivitet
Vaskemaskinens evne til at vaske ren er testet for hvidt og bomuld ved 40°C. Hvide bomuldstekstiler med standardiserede pletter vaskes fem gange. Vaskemaskinen fyldes efter den angivne maksimale kapacitet med bomuldstekstiler. Efter vask og tørring vurderes renheden instrumentelt og sammenlignes med referencemaskinens resultater. Gennemsnitsværdien fra fem vaske sammenlignet med referencemaskinen resulterer i et indeks, der danner grundlag for vurdering og vurdering.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

3. Skylleeffektivitet
Efter skylning centrifugeres vasketøjet, og skyllevandet opsamles til analyse af vaskemiddelrester. Indholdet af vaskemiddelrester sammenlignes med værdien af ​​referencemaskinen. Gennemsnitsværdien fra fem skylninger sammenlignet med referencemaskinen resulterer i et indeks, der danner grundlag for vurdering og vurdering.

 

Washing machine test
Photo: Anna Sigge

 

4. Centrifugering tørringseffektivitet
Vasketøjets fugtindhold efter centrifugering måles ved vejning før og efter vask. Fugtindholdet sammenlignes med værdien af ​​referencemaskinen. Gennemsnitsværdien fra fem spin-cyklusser danner grundlag for vurdering og vurdering.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

5. Programtid
Den samlede programtid for et komplet vaskeprogram (vask, skylning og centrifugering) registreres.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

6. Vandtemperatur
Vandtemperaturen og tekstilernes temperatur under hovedvaskeprogrammet måles løbende. Temperaturen bør ikke afvige for meget fra det valgte program, i dette tilfælde 40°C, og forblive så stabil som muligt under hele hovedvaskeprogrammet.

 

Washing machine test
En sensor anvendes til at måle vasketemperaturen inde i vasketøjet. Foto: SLG

 

7. Energiforbrug
Det samlede energiforbrug under et komplet vaskeprogram (vask, skylning og centrifugering) registreres og indstilles i forhold til maskinens kapacitet i kg. Energiforbruget sammenlignes med værdien af ​​referencemaskinen. Gennemsnitsværdien fra fem vaske danner grundlag for vurdering og vurdering. Jo lavere energiforbrug i kWh pr. kg, jo bedre energieffektivitet. I den samlede vurdering af energiforbruget tages der også hensyn til maskinens centrifugeringseffektivitet med hensyn til den efterfølgende tørring af vasketøjet.

 

8. Vandforbrug
Det samlede vandforbrug under et komplet vaskeprogram (vask, skylning og centrifugering) registreres og indstilles i forhold til maskinens kapacitet i kg. Vandforbruget sammenlignes med værdien af ​​referencemaskinen. Gennemsnitsværdien fra fem vaske danner grundlag for vurdering og vurdering.

 

Washing machine test
Foto: Anna Sigge

9. Brugervenlighed
Evalueringen af ​​brugervenlighed omfatter følgende elementer:

- Manualen - Installation og opstart - Indstillinger og valg af vaskeprogrammer - Knapper, drejeknapper og displays - Rengøring af filter - Påfyldning af vaskepulver - Rengøring af filter og vaskepulverbeholder

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

10. Designkvalitet og sikkerhed
Under testen foretages en samlet vurdering af vaskemaskinens design og kvalitet. Vurderingen omfatter også brugersikkerhed. Tilstedeværelsen af ​​skarpe kanter, større mellemrum eller andre risici for skader er noteret, samt sikkerhedsmangler i el- og VVS-forbindelser.

 

Washing machine test
Photo: SLG

 

FORTOLKNING OG VURDERING AF TESTRESULTATER

Måleresultaterne fra testen fortolkes og vurderes i samråd med det udførende laboratorium. Bedømmelsen udføres på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst. Bedømmelser under 6 gives kun, hvis ydeevnen er dårlig eller dårligere end hvad der med rimelighed kan forventes for denne type produkt. Bedømmelserne fra testens forskellige komponenter lægges sammen til en samlet bedømmelse med følgende vægtninger:

A. Vaskeeffektivitet 60 %

  • Rengøringseffektivitet 50 %
  • Skylleeffektivitet 25 %
  • Centrifugering effektivitet 25%

B. Designkvalitet og sikkerhed 20 %

C. Energi- og vandforbrug 10 %

  • Centrifugering effektivitet 33%
  • Energiforbrug 33 %
  • Vandforbrug 33%

D. Brugervenlighed 10 %

KRITERIER FOR TESTFAKTAS KVALITETSMÆRKNING

Testfakta tester og verificerer vaskemaskiner i forskellige kategorier. Kategoriseringen udføres ud fra vaskemaskinens deklarerede kapacitet.

Bedst i test

BiT label

I en benchmark-test med det formål at erklære et testvindende produkt, "Bedst i test", testes et repræsentativt udvalg af sammenlignelige produkter for et specifikt marked. Den vaskemaskine, der klarer sig bedst samlet (højeste samlede vurdering), kåres som vinder.

 

Verified Quality & Performance

Verified label

I en verifikationstest testes vaskemaskinen uafhængigt eller i sammenligning med nogle få nøje udvalgte referencemaskiner. Evaluering og vurdering følger de samme retningslinjer som under en benchmark-test. Kriterierne for at kvalificere sig til Testfakta Verified Quality & Performance er en samlet vurdering på mindst 8,0 (+/- 2,5%) og ingen undervurdering (A–D ovenfor) under 6,0 (+/- 2,5%).