Sådan tester vi - dundyner

Illustration image; test of duvets Photo: Shutterstock

Testfaktas laboratorietest af dundyner udføres på akkrediterede laboratorier i vores netværk, for eksempel IDFL (International Down and Feather Laboratory) i Schweiz og følger etablerede, internationale standarder for test af dyner og tekstiler.

Published: 3 maj, 2023

Dynerne gennemgår i alt 15 testparametre for at vurdere og måle følgende hovedaspekter: 

  • Mængden af ​​dun
  • Kvaliteten af ​​dun
  • Termisk isolering
  • Åndbarhed
  • Partikeltæthed
  • Kvaliteten af ​​stoffet
  • Byggekvalitet 

Mængden af ​​dun

For at måle andelen af ​​dun tages dynens fyld ud og vejes. Mængden af ​​dun og andet indhold i fyldet er derefter analyseret. Procentdelen af ​​dun skal stemme overens med det, der er deklareret på produktet.

Analyse af andelen af ​​dun og andet indhold i fyldet Foto: IDFL
Analyse af andelen af ​​dun og andet indhold i fyldet Foto: IDFL

Kvaliteten af ​​dun

Kvaliteten af ​​dunene bestemmes blandt andet af dunens vægt, som måles ud fra det volumen i kubikcentimeter, som et gram dun giver under et vist tryk. Jo højere volumen, jo bedre belastningskapacitet.
Renheden af ​​dunet fra bakterier vurderes ved at måle indholdet af ilt i dunet. Ilten i sig selv betyder ikke nødvendigvis bakterier, men indikerer et højere indhold af organiske rester, som igen kan give anledning til bakterier. Grænsen for godkendelse i Europa er 10 mg pr. 100 g, hvilket alle tæpper bestod med god margin. Dunens renhed fra støv måles også ved at opbløde dunene og måle vandets turbiditet.
Brudstykker af beskadigede dun eller beskadigede fjer og fremmedlegemer, der ikke bidrager til dunens bæreevne eller varmeisolerende evne, klassificeres som andet indhold. Dette må ikke overstige 5 procent af det samlede fyld, hvis dynen skal opfylde det højeste kvalitetsniveau (Klasse 1).

Mængden af ​​dun i dynen kontrolleres ved vejning Foto: IDFL
Mængden af ​​dun i dynen kontrolleres ved vejning Foto: IDFL

Termisk isolering

Tæppets evne til at holde på varmen afhænger naturligvis af mængden af ​​dun, men også af kvaliteten af ​​dunen. En højere bæreevne (se kvalitet ovenfor) betyder, at dunet kan rumme mere isolerende luft. Isoleringsevnen vurderes ved at måle, hvor godt varmen i en krop opretholdes af tæppets isoleringsevne. Den målte værdi er angivet i enheden Clo (Beklædningsisolering), hvor værdien 1 svarer til den varmeisolering, der kræves for, at en person kan holde kropstemperaturen på 21°C.

Duns kvalitet, varmeisolering og åndbarhed bliver sat på prøve Foto: IDFL
Duns kvalitet, varmeisolering og åndbarhed bliver sat på prøve Foto: IDFL

Åndbarhed

Tæppets evne til at trække vejret (ventilere fugt fra kroppen) vurderes ved at måle mængden af ​​damp, der får lov at passere gennem tæppet i et vist tidsinterval. Jo højere dampgennemtrængelighed, jo bedre åndbarhed.

Partikeltæthed

Allergifremkaldende partikler fra dunen kan give allergi hos sensitive mennesker, og det er derfor vigtigt, at tekstilerne omkring dunen er tætte. For at teste partikeltætheden roteres tæppet i en tromle i 30 minutter, mens det udsættes for slag med gummiklodser. Antallet af lækkede partikler måles og for at opfylde laboratoriets "Downproof" tæthedskrav må tekstilerne ikke lukke mere end en vis mængde partikler igennem. Ud fra antallet af lækkede partikler bedømmer laboratoriet tæpperne på en 5-skala, hvor 5 er det bedste.

Partikeltætheden kontrolleres ved at lade låget cirkulere i en tønde med gummiklodser, derefter måles antallet af lækkede partikler Foto: IDFL
Partikeltætheden kontrolleres ved at lade låget cirkulere i en tønde med gummiklodser, derefter måles antallet af lækkede partikler Foto: IDFL

Kvaliteten af ​​stoffet

bestemmes blandt andet af trådtætheden. Jo flere tråde pr. kvadrattomme (in2) des bedre. I testen har laboratoriet også vurderet den generelle tekstilkvalitet (mulige fabrikationsfejl).

Laboratoriet analyserer trådtæthed og foretager en vurdering af tekstilkvalitet Foto: IDFL
Laboratoriet analyserer trådtæthed og foretager en vurdering af tekstilkvalitet Foto: IDFL

Konstruktionkvalitet

Byggekvalitet omfatter fordelingen af ​​dunene i dynen, kvaliteten af ​​sømmene og en generel vurdering af byggekvaliteten. Bedømmelsen sker på en 5-trins skala, hvor 5 er rigtig godt.

Bedømmelse og vægtning af resultaterne

Resultaterne fra de forskellige dele af testen bedømmes på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste.

Karaktererne for de forskellige dele af prøven vægtes sammen til en samlet karakter som følger:

Mængden af ​​dun og kvaliteten af ​​dun: 40 %
Termisk isolering og åndbarhed: 40%
Partikeltæthed og stoffets kvalitet: 10%
Byggekvalitet: 10%