Varför Testfakta?

Bättre kvalité

Få värdefulla insikter om dina produkter och dina konkurrenters

Varumärkesvärde

Höga kvalitetsstandarder leder till konsumentlojalitet och rekommendationer

Ökad försäljning

Testresultaten underlättar köpbeslut och att upprätthålla premiumpriser

> Läs mer

Våra tjänster

För tillverkare & handeln

Testfakta Research genomför laboratorietester på uppdrag. Oavsett om du vill validera din produkts kvalitet, prestanda eller biobaserade råvaror, eller om du vill jämföra med en uppsättning nyckelkonkurrenter, är du välkommen att testa våra förmågor. Våra uppdrag sträcker sig från enstaka prototyptester över långsiktig kvalitetsvalidering av olika produktkategorier till paneuropeiska benchmarktestning.

För media & organisationer

Testfakta Editorial är en nyhetsbyrå som tillhandahåller unikt kvalitetsinnehåll till mestadels skandinaviska tidningar och tidskrifter. Medier är välkomna att prenumerera på regelbunden leverans av oberoende laboratorietester med stort konsumentintresse.

För konsumenter & slutanvändare

Testfakta har arbetat med opartisk konsumentinformation och vägledning sedan starten. Med cirka 700 tester sedan starten 2001 är det inte många produktkategorier som vi inte har undersökt. Resultaten av alla våra publicerade tester finns kostnadsfritt i vårt testarkiv.

> Läs mer