Slut for "grønne" produkter med EU's nye lov

Greenwashing
Greenwashing

EU's nye direktiv mod greenwashing betyder slutningen på vage påstande om produkters klima- og miljøpåvirkning. I stedet skal virksomheder præsentere beviser for deres miljøpåstande.

Published: 4 jun, 2024

Termer som "klimaneutral," "grøn," og egne miljømærker bliver stadig mere almindelige på hverdagsprodukter, men mangler ofte videnskabeligt grundlag. EU vil nu tage hånd om disse forretningsmetoder.

Ifølge det nye Green Claims Directive skal alle påstande om et produkts bæredygtighed understøttes af beviser. Et stort skridt mod forbrugerbeskyttelse, men det vil betyde nye regler for virksomhederne. Virksomheder vil være underlagt strenge regler for produktmærkning, miljøpåstande, bæredygtighedsmærker, og påstande om miljøpåvirkning.

Miljørelaterede påstande skal fremover have en uafhængig verifikation, der kontrollerer, at de har støttende beviser og at påstandene korrekt afspejler produkternes hele livscyklus. Derudover ville virksomheder være forpligtede til at levere en QR-kode på deres emballage, hvor forbrugerne kan se detaljer om påstandene og beviserne for dem.

Lovgivningen fremmer gennemsigtighed og ærlighed, når det kommer til grønne påstande. Testfakta ser det nye EU-direktiv som en sejr for forbrugerne og en yderligere grund for virksomheder til at undersøge, hvordan de kan samarbejde med tredjeparter for at sikre, at de leverer en positiv klimapåvirkning.


Testfakta Bio-Based